Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan susret s novim generacijama studenata kliničara


U petak, 10. rujna 2021. godine, održan je susret s novim generacijama studenata koji će u predstojećem vremenu biti aktivno uključeni u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć.

Nakon uvodnog govora i ohrabrujućih riječi dekanice, prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić, studentima su prof. dr. sc. Marissabell Škorić i dr. sc. Mariza Menger predstavile sadržaj projekta Praxis Iuris, a osobito Pravnu kliniku – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć kao neizostavan dio tog projekta. Studentima se izložio način rada u Pravnoj klinici u vidu podjele posla među određenim kliničkim grupama, prijama stranaka, zaprimanja i rješavanja predmeta.

Veselimo se daljnjem radu Pravne klinike s novim studentima kliničarima.