Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan treći praktikum aktualnih pitanja iz prakse


Dragan Katić, mag. iur., sudac Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održao je dana 4. veljače 2021. treći po redu praktikum aktualnih pitanja iz prakse u okviru projekta Praxis Iuris. Praktikum se održao online, putem platforme MS Teams, a njemu su nazočili brojni studenti viših godina studija Pravnog fakulteta u Rijeci. Sudac Katić održao je veoma zanimljiv i praktičan case study na temu revizije kao izvanrednog pravnog lijeka s posebnim osvrtom na njegove suštinske i posljednje zakonske izmjene. O zanimljivosti i aktualnosti teme predavanja suca Katića najbolje govori iskazan interes studenata koji se ogleda kako u činjenici njihova prisustvovanja na predavanju, tako i u činjenici postavljanja brojnih pitanja.