Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan X. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje Sanje Trgovac, više ustavnosudske savjetnice i voditeljice Službe ustavnosudskih savjetnika u sudačkim referadama Ustavnog suda Republike Hrvatske


Dana 7. prosinca 2022. uz sudjelovanje Sanje Trgovac, više ustavnosudske savjetnice i voditeljice Službe ustavnosudskih savjetnika u sudačkim referadama Ustavnog suda Republike Hrvatske održan je vrlo zanimljiv, deseti po redu, praktikum aktualnih pitanja iz prakse. Tema praktikuma bila je ustavnosudska i konvencijska zaštita s naslova povrede prava na poštovanje doma, a naglasak je bio na institutu iseljenja i predaje u posjed stana predmnijevanom vlasniku Gradu Zagrebu. Konkretno, podnositelji ustavne tužbe smatrali su da je došlo do povrede dva važna ustavna i konvencijska prava, prava na pošteno suđenje i prava na poštovanje doma.

Na primjeru aktualnog i zanimljivog predmeta studenti su imali priliku vidjeti postupak odlučivanja u ustavnosudskom predmetu i sam predmet te važna pismena: zapisnik s ročišta, ustavnu tužbu, prvostupanjsku i drugostupanjsku presudu i u konačnici, razloge za odluku/presuđenje Ustavnog suda Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe. Polazeći od odredbi Ustava i Konvencije, članka 16. koji kaže: „Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje (…)“ te članka 8. stavka 2. koji glasi „Javna vlast se neće miješati u ostvarivanje tog prava, osim u skladu sa zakonom i ako je u demokratskom društvu nužno radi interesa državne sigurnosti, javnog reda i mira, ili gospodarske dobrobiti zemlje, te radi sprječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih,“ analizom konkretnog predmeta omogućeno je studentima prepoznati specifične ustavnopravne i konvencijske odnose te analizirati posebnosti promatranog instituta. Stručnost i izvrsno poznavanje materije konvencijske i ustavnopravne zaštite od povrede koju nam je pružila kolegica Trgovac potakla je studente na aktivno i zainteresirano raspravljanje, analizu i argumentaciju razloga vezanih uz presuđenje.

Uz navedeno, kolegica Trgovac analizirala je sa studentima i ulogu Ustavnog suda u zaštiti ustavnih prava odnosno ljudskih prava i temeljnih sloboda uopće i odgovorila na njihova brojna pitanja. Na ovaj su način studenti osnažili svoje praktične vještine te produbili teorijska znanja stečena tijekom fakultetskog obrazovanja.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.