Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Mentorske kompetencije

Održana četverodnevna radionica za usavršavanje mentorskih kompetencija studenata


Studenti Pravnog fakulteta u Rijeci pod vodstvom predavača Alena Marota sudjelovali su u četverodnevnoj radionici za usavršavanje mentorskih kompetencija koja se održala na Pravnom fakultetu od 3. do 6. svibnja 2022. godine.

Dojmove kolegice Gabrijele Marković o tome kako je protekla radionica možete pročitati u nastavku:

Održavanje i sudjelovanje na interpersonalnim i mentorskim radionicama kao jedna od aktivnosti koje se nude u sklopu projekta Praxis Iuris smatram izuzetno korisnima jer sam i sama sudjelovala na istima. Sudjelovanje na radionici je jedinstvena prilika čije je održavanje usklađeno s obvezama na fakultetu i vrijeme održavanja je prilagođeno studentima, s tim da nam je izostanak sa predavanja opravdan što smatram dodatnim plusom u vezi organizacije. Što se tiče samog sadržaja, održanih vježbi i obrađenih tematika na radionicama, moje iskustvo je da su predavači odlični, pažnja studenata se održava od “prvog do posljednjeg sata” i kroz obradu i individualizirane vježbe “na licu mjesta” uz pripremljene materijale koji prate sadržaj nove stvari i znanja se usvajaju na manje “suhoparan” način. Nadalje, usvojena znanja iz nekih tema (kao što su na primjer prvi dojam, osobine i karakteristike dobrog mentora ili studenta kliničara, “ŽERP metoda”, kako održati dobar govor) smatram korisnima ne samo za posao i djelatnost pravnika, nego su općenito korisna i za primjenu u drugim poljima života.”