Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održana radionica “Od pravnog istraživanja do sudske odluke”


Studenti Pravnog fakulteta u Rijeci koji su upisali kolegij Pravno istraživanje imali su priliku sudjelovati na radionici pod nazivom “Od pravnog istraživanja do odluke“. Cilj je radionice bio pomoći studentima pri izradi diplomskih radova na način da ih se pouči kako pretraživati i koristiti sudsku praksu na koju će se pozivati u svome radu.

U prvom dijelu predmetne radionice studente je dr. sc. Dejana Golenko upoznala s načinima korištenja, vrednovanja i pretraživanja relevantnih informacijskih izvora u području prava. 

Drugi je dio radionice bio posvećen tehnici izrade i analitike sudske odluke. Sutkinja Općinskog suda u Rijeci Darija Knez Grbčić, mag. iur. i sudac Županijskog suda u Rijeci mr. sc. Domagoj Vučkov, mag. iur., sa studentima su analizirali presude iz područja građanskog i kaznenog prava sa stajališta pravilne pravne argumentacije i tumačenja konkretne odluke.