Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održana radionica “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta”


U ponedjeljak, 6. ožujka 2023. u hibridnom obliku održana je radionica “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta” namijenjena studentima Upravnog studija.

U prvom dijelu radionice studente je dr. sc. Dejana Golenko, voditeljica knjižnice i članica nenastavnog osoblja PRAVRI-ja upoznala s načinima korištenja, vrednovanja i pretraživanja relevantnih informacijskih izvora u području prava. Ovaj dio radionice usmjeren je na praktičnu sintezu znanja o načinima korištenja, vrednovanja i pretraživanja relevantnih informacijskih izvora u području prava na preddiplomskoj razini. Stečena znanja i kompetencije omogućuju viši stupanj stručne osposobljenosti i razvijanje dodatnih profesionalnih vještina, osobito praktične naravi, koje će studentima pomoći u ispunjavanju mnogobrojnih zahtjeva (budućeg) radnog mjesta.

U drugom dijelu radionice jedna grupa studenata uz pomoć vanjske stručnjakinje  Darie Pugel, sutkinje Upravnog suda u Rijeci,izradila je/analizirala je presudu iz područja upravnog prava. Ovim je u konkretnom predmetu osnažen pristup sudačkom rasuđivanju u upravnom sporu i studentima dan neposredni pristup i uvid u odvijanje procesa sudačke prosudbe u razvoju pravne argumentacije i tumačenja te njihovo oblikovanje u konkretnu odluku kroz zadane tehnike i parametre izrade sudske odluke.

Druga grupa studenata imala priliku uz pomoć vanjske stručnjakinje, Marije Randić, službenice Grada Opatije – Upravnog odjeal za financije i društvene djelatnosti,na primjeru konkretnog upravnopravnog predmeta analizirati postupak donošenja i relevantne elemente izrade upravnog akta čime je (učenjem kroz praksu) studentima dan uvid u rasuđivanje službene osobe u provedbi upravnog postupka te u oblikovanje meritorne odluke na primjeru konkretnog upravnog predmeta.