Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održana radionica stručne prakse za studente Integriranog studija prava


Članovi projekta Praxis Iuris održali su 2. ožujka 2022. online radionicu za studente Integriranog studija. Na radionici su studentima predstavljene dosadašnje projektne aktivnosti s osobitim naglaskom na rad Pravne klinike. U tom je smislu studentima dan kratki osvrt na broj zaprimljenih i obrađenih predmeta s obzirom na područje prava kojem pripadaju.

Nakon održane radionice nekoliko je studenata iskazalo interes za sudjelovanje u radu Pravne klinike. Radujemo se sudjelovanju novih studenata kliničara, kao i prijavama svih budućih studenata za rad u Pravnoj klinici.