Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održana radionica stručne prakse za studente Upravnog studija


Članovi projekta Praxis Iuris, prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Josip Dešić, mag. iur. i dr. sc. Iva Parenta održali su 2. ožujka 2023. online radionicu za studente Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija. Radionica je održana u sklopu kolegija Stručna praksa čiji su nositelji prof. dr. sc. Sandra Laleta i izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina s Katedre za radno i socijalno pravo.  Radionici se priključila i treća članica Katedre, doktorandica Karla Kotulovski, univ. spec. crim., a naravno, u istoj je sudjelovala i naša stručna suradnica za koordinaciju i pružanje potpore studentima Tamara Dopuđ, mag. iur.

Studenti Upravnog studija upoznati su s brojnim mogućnostima sudjelovanja u projektnim aktivnostima, a posebice onim namijenjenim upravo njima kao što je radionica „Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta,“ i dr. Sve aktivnosti Projekta imaju za cilj unaprjeđenje praktičnih vještina i kompetencija te pripremu studenata za svijet rada.

Studentima su posebno predstavljena dosadašnja postignuća u okviru Projekta, (primjerice ukazano je na bogati bibliotečni fond koji će olakšati njihova istraživanja u pisanju završnog rada), a osobiti je naglasak stavljen na rad Pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć i mogućnost da studenti Upravnog studija obveznu (stručnu) praksu obavljaju upravo radeći u Klinici odnosno na druge načine sudjelujući u procesu pružanja besplatne primarne pravne pomoći u Klinici. 

Osim toga, osobit je naglasak stavljen na nadolazeću radionica „Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta“ koja će se održati 6. ožujka 2023., a koja je organizirana upravo za studente Upravnog studija. Nadamo se da će se studenti odazvati radionici u što većem broju.