Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održana radionica stručne prakse za studente Upravnog studija


Članovi projekta Praxis Iuris održali su 11. ožujka 2022. online radionicu za studente Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija. Radionica je, kao njegov poseban modul,  održana u sklopu kolegija Stručna praksa čiji su nositelji izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta i izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina s Katedre za radno i socijalno pravo, a radionici se priključila i treća članica Katedre, doktorandica Karla Kotulovski, univ. spec. crim.

Studenti stručnog studija upoznati su s brojnim mogućnostima sudjelovanja u projektnim aktivnostima, a posebice onim namijenjenima upravo njima kao što su: Pravni studio, radionice „Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta,“ i dr. Sve aktivnosti Projekta imaju za cilj unaprjeđenje praktičnih vještina i kompetencija te pripremu studenata za svijet rada.

Studentima su posebno predstavljena dosadašnja postignuća u okviru Projekta, a osobiti je naglasak stavljen na rad Pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć i mogućnosti da studenti stručnog studija obveznu praksu obavljaju upravo radeći u Klinici. 

Studentima se predstavila i nova stručna suradnica za koordinaciju i pružanje potpore studentima Tamara Dopuđ, mag. iur. koja ih je pozvala da joj se obrate sa svim pitanjima vezanim uz stručnu praksu i projektne aktivnosti, ponajprije, da se prijave na sudjelovanje u radionici „Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta“ koja će se održati 25. ožujka 2022.

Veselimo se uključivanju studenata ove generacije stručnog studija u rad Pravne klinike i druge aktivnost na Projektu!