Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održana Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu


Dana 11. siječnja 2023. održana je Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu za studente Integriranog studija prava.

Radionica je održana uz sudjelovanje akademskih mentora izv. prof. dr. sc. Lorisa Belanića i izv. prof. dr. sc. Dejana Bodula, članova projektnog tima te prof. dr. sc. Nataše Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Maje Bukovac Puvača.

Članovi projektnog tima, Iva Parenta i Josip Dešić, studentima su predstavili ulogu Službe za stručnu praksu u funkcioniranju i djelovanju Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć, ali i ostalih oblika provođenja stručne prakse koji se izvode na Pravnom fakultetu u Rijeci u sklopu projekta Praxis Iuris. S obzirom na to da je jedan od ciljeva Službe za stručnu praksu pružanje potpore studentima u vidu njihova usmjeravanja u odgovarajuće modele stručne prakse, studenti su se na njoj upoznali, a nadamo se i motivirali za uključenje u neki od oblika stručne prakse. Studenti su imali priliku upoznati i Tamaru Dopuđ, stručnu suradnicu za koordinaciju i pružanje potpore studentima te zaprimiti sve informacije oko odvijanja svih projektnih aktivnosti, a osobito Pravne klinike.

Osobito je zanimljivo i poučno bilo čuti iskustvo studenata administratora i mentora koji su kao predstavnici Pravne klinike, u Rimu, na Università Roma Tre, od 13. do 16. prosinca 2022., zajedno s akademskim mentoricama prof. dr. sc. Natašom Žunić Kovačević i prof. dr. sc. Majom Bukovac Puvača, sudjelovali na radionici „Law Clinic International Workshop“. Naši su studenti zajedno sa svojim kolegama sa Sveučilišta Roma Tre sudjelovali u analizi i raspravi predmeta s inozemnim elementom koji su se prethodno pojavili pred Pravnom klinikom u Rijeci, dok su sljedećega dana studenti kliničari Pravne klinike našeg Fakulteta neposredno nazočili u pružanju pravne pomoći korisnicima Pravne klinike za migracije i azil Sveučilišta Roma Tre. To su neprocjenjivo iskustvo neposrednoga pružanja pravne pomoći ranjivim skupinama društva studeni sa zanosom i entuzijazmom prenijeli svojim kolegama čijem se uključenju u rad naše Pravne klinike osobito veselimo.