Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održana terenska klinika u Pazinu


Dana 17. siječnja 2023. godine u Pazinu, u Udruzi umirovljenika Pazinštine održana je peta od ukupno šest planiranih terenskih klinika predviđenih kao dio projektnih aktivnosti na projektu Praxis Iuris.  Ova terenska klinika održana je uz sudjelovanje  studentica kliničarki Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć PRAVRI-ja, Petre Lukić, Amande Lučić i Petre Šorgo, zajedno sa akademskim mentorom izv. prof. dr. sc. Dejanom Bodulom koji je nadzirao rad studenata u terenskoj klinici.

U Udruzi umirovljenika Pazinštine dočekao nas je predsjednik Udruge, gospodin Damir Črnja, sada, slobodno možemo reći, naš stalni suradnik te korisnici – umirovljenici članovi Udruge koji su od studentica kliničarki zatražili primarnu besplatnu pravnu pomoć u svojim predmetima. Nekoliko korisnika koji zbog lošeg vremena nisu mogli pristupiti sastanku s studenticama, telefonski se obratilo sa svojim pitanjima putem službenog telefona Udruge.

Pitanja korisnika pretežito su se odnosila na sada vrlo aktualno pitanje ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu te prava na prijevremenu mirovinu a prema odredbama posljednjih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Studentice kliničarke razgovarale su s korisnicima, prikupile su sve relevantne podatke i dokumentaciju korisnika potrebnu za izradu općih pravnih informacija i pravnih mišljenja koja će pripremiti pod nadzorom akademskih mentora nakon što detaljno analiziraju činjenična i pravna pitanja važna za svaki pojedini predmet.

Naglašavamo da je suradnja Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć i Udruge umirovljenika Pazinštine kroz projektnu aktivnost terenske klinike rezultat Sporazuma o suradnji između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Udruge umirovljenika Pazinštine, čime  se, s jedne strane, ispunjava jedan od predviđenih ciljeva projekta Praxis Iuris, a s druge strane omogućuje da usluga primarne besplatne pravne pomoći bude dostupna potrebitim pripadnicima ranjivih društvenih skupina na području Istarske županije.

Radujemo se našim budućim susretima na terenskim klinikama u Pazinu!