Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održano simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo


Dana 20. siječnja 2023. održano je simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo, izbornom kolegiju IX. semestra Integriranog studija prava. Na simuliranom suđenju sučelili su se studenti – polaznici ovog kolegija u ulogama tužitelja i tuženika u sporu koji se temelji na pravnom problemu iz područja europskog prava.

Studenti su podijeljeni u četiri grupe tijekom zimskog semestra ak. god. 2022./23. temeljem hipotetičkog predmeta i priloga pripremili i predali pisane tužbe i odgovore na tužbu, a na usmenoj raspravi – ročištu simuliranog suđenja usmeno su argumentirali svoja stajališta i predstavili dokaze zastupajući interese svojih hipotetičkih stranaka. Ukupno je održano tri ročišta s četiri grupe studenata polaznika Klinike. Pobjednici prva dva ročišta sučelili su se u zadnjem ročištu, gdje su pobjedu izborili zastupnici tužiteljice, tim koji su činili studenti Eugenia Berčić, Tia Širola i Nikola Babić, dok je najbolja govornica pojedinačno bila Sara Prenc.

Uz jako dobro pripremljena izlaganja za tužitelja/tuženika naši su se studenti dobro nosili s mnogobrojnim i vrlo preciznim pitanjima sudskog vijeća, kojeg su činile su vrsne pravnice i alumni našeg Fakulteta: Iva Ivanišević Mostovac, sutkinja Općinskog suda u Rijeci, Iva Sunko, odvjetnica u OD Vukić i partneri te Ivana Manovelo, odvjetnica u OD Maćešić i partneri.

Simulirano suđenje na Klinici za europsko pravo održano je u prostoru Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija, „produženoj“ ruci Pravnog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci, gdje su studenti i prostorno doživjeti istinski „doživljaj“ sudnice.

Simulirano suđenje projektna je aktivnost predviđena u Elementu 2. Projekta – Unaprjeđenje postojećih modela provedbe stručne prakse te se provodi u okviru kliničkih predmeta s ciljem unapređenja postojećih modela provedbe stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci. Simulirano suđenje provodi se simulacijom vođenja sudskog postupka u izabranoj grani prava s ključnim naglaskom na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji ekspertirajući studente u provođenje postupovnih radnji u konkretnom slučaju iz svog profesionalnog područja djelovanja pružaju svoje jedinstveno ekspertno znanje i potiču studente da identificiraju relevantna pravna pitanja, primjenjuju mjerodavno pravo na konkretnog činjenično stanje te primjenjuju pravila odgovarajućeg postupka i provode postupovne radnje. Studenti su na taj način stekli praktične vještine specifične za pravnu struku vezane uz vođenjem postupka kroz sve njegove stadije (ovladavanje provođenjem dokaznog postupka, tijek glavne rasprave, izrađivanje pismena i različitih vrsta podneska, saslušanja svjedoka, provjera nalaza i mišljenja vještaka, saslušanje svjedoka, i sl.) čime se na poseban način unaprjeđuje praktična komponenta obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci. Uvidom i analizom konkretnih odabranih predmeta studenti osnažuju svoja praktična znanja i vještine te ovim oblikom stručne prakse jačaju kompetencije nužne za svoju buduću profesiju.

Po provedenoj stručnoj praksi kroz opisanu projektnu aktivnost, studenti su u stanju uspješno identificirati relevantna pravna pitanja i primijeniti pravila upravnog postupka te provesti postupovne radnje, čime u cijelosti stječu planirane ishode učenja.