Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održano simulirano suđenje s doc. dr. sc. Alenom Rajkom, sucem Upravnog suda u Rijeci


Dana 18. siječnja 2022. na Pravnom fakultetu u Rijeci održano je simulirano suđenje na kojemu su se dva tima studenata sučelila u ulogama tužitelja i tuženika u upravnom sporu.

Raspravu je vodio doc. dr. sc. Alen Rajko, sudac Upravnog suda u Rijeci koji je studentima prenio brojne savjete proizašle iz njegove dugogodišnje prakse. U ulogama tužitelja i tuženika sudjelovali su studenti pete godine integriranog studija prava, polaznici kolegija “Klinika za javno pravo”.

Studenti su sudjelovanjem na simuliranom suđenju i kasnijoj raspravi o predmetu spora imali vrijednu priliku proširiti svoje znanje iz upravnog i financijskog prava, kao i vještine javnog govorništva.