Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održano simulirano suđenje uz sudjelovanje Antuna Žagara, predsjednika Upravnog suda u Rijeci


Dana 17. siječnja 2023. na Pravnom fakultetu u Rijeci održano je simulirano suđenje na kojemu su se dva tima studenata sučelila u ulogama tužitelja i tuženika u upravnom sporu.

Raspravu je vodio Antun Žagar, predsjednik Upravnog suda u Rijeci, koji je studentima prenio brojne savjete proizašle iz njegove dugogodišnje prakse. U ulogama tužitelja i tuženika sudjelovali su studenti pete godine integriranog studija prava, polaznici kolegija “Klinika za javno pravo”.

Studenti su sudjelovanjem na simuliranom suđenju i kasnijoj raspravi o predmetu spora imali priliku proširiti svoje znanje iz upravnog i financijskog prava, te usavršiti vještine javnog govorništva.

Simulirano suđenje projektna je aktivnost predviđena u Elementu 2. Projekta – Unaprjeđenje postojećih modela provedbe stručne prakse te se provodi u okviru kliničkih predmeta s ciljem unapređenja postojećih modela provedbe stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci. Simulirano suđenje provodi se simulacijom vođenja sudskog postupka u izabranoj grani prava s ključnim naglaskom na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji ekspertirajući studente u provođenje postupovnih radnji u konkretnom slučaju iz svog profesionalnog područja djelovanja pružaju svoje jedinstveno ekspertno znanje i potiču studente da identificiraju relevantna pravna pitanja, primjenjuju mjerodavno pravo na konkretnog činjenično stanje te primjenjuju pravila odgovarajućeg postupka i provode postupovne radnje. Studenti su na taj način stekli praktične vještine specifične za pravnu struku vezane uz vođenjem postupka kroz sve njegove stadije (ovladavanje provođenjem dokaznog postupka, tijek glavne rasprave, izrađivanje pismena i različitih vrsta podneska, saslušanja svjedoka, provjera nalaza i mišljenja vještaka, saslušanje svjedoka, i sl.) čime se na poseban način unaprjeđuje praktična komponenta obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci. Uvidom i analizom konkretnih odabranih predmeta studenti osnažuju svoja praktična znanja i vještine te ovim oblikom stručne prakse jačaju kompetencije nužne za svoju buduću profesiju.

Po provedenoj stručnoj praksi kroz opisanu projektnu aktivnost, studenti su u stanju uspješno identificirati relevantna pravna pitanja i primijeniti pravila upravnog postupka te provesti postupovne radnje, čime u cijelosti stječu planirane ishode učenja.