Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Odvjetnik Darijan Hört održao klinički inkubator


Odvjetnik Darijan Hört održao je u četvrtak 16.12.2021. iznimno zanimljiv i uspješan klinički inkubator vezan uz institut naknade štete. Odvjetnik je sa studentima obradio primjer iz njegove prakse koji je prikazan od samoga početka, tj. od podnošenja odštetnog zahtjeva osiguravajućem društvu do drugostupanjske odluke županijskog suda. Studenti su tako kroz „case study“ mogli vidjeti kako izgledaju pravni instituti građanskog materijalnog i procesnog prava na praktičnim primjerima tužbe, podnesaka, prvostupanjske i drugostupanjske presude.


Studenti su također imali priliku postavljati pitanja o naknadi imovinske i neimovinske štete i raspraviti slučajeve na kojima sami rade u okviru Pravne klinike. Istovremeno je repozitorij Pravne klinike obogaćen nizom pismena koji će studentima biti od velike vrijednosti u njihovom daljnjem radu u Pravnoj klinici.

Projektna aktivnost „Klinički inkubator“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka –  odvjetnika/sudaca i drugih stručnjaka iz prakse te akademskih mentora – nastavnika Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi kliničkog inkubatora. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata za sudjelovanje u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci kao i za uključivanje u druge oblike izvođenja stručne prakse. Kroz klinički inkubator simulira se situacija neposrednog kontakta studenata sa strankom. Zbog toga je ključan naglasak aktivnosti na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući konkretan slučaj iz svog profesionalnog područja djelovanja i pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da rješavajući praktični problem te argumentirajući pravno mišljenje u kontroliranim uvjetima primjene određeni pravni institut na zadano činjenično stanje (problem stranke). Studenti tako stječu praktične vještine specifične za pravnu struku (glede primanja stranaka, uspostavljanja komunikacije sa strankom, usmjerenog vođenja razgovora sa strankom, postavljanja pitanja i utvrđivanja činjenica i spoznaje pravnog problema koji proizlazi iz činjeničnog stanja kako ga je stranka iznijela), čime se na inovativan način unaprjeđuje praktična komponenta obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci.