Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Odvjetnik Ivan Smokrović – novi klinički inkubator

Pravni fakultet Rijeka (online: MS Teams)
28. travnja 2021. u 12,00 sati

Odvjetnik Ivan Smokrović iz Odvjetničkog društva Vukić i partneri d.o.o. održat će dana 28. travnja 2021. godine, s početkom u 12,00 sati, novi klinički inkubator u okviru projekta Praxis Iuris.

Predmetni je inkubator nastavak mini ciklusa inkubatora iz područja prekršajnog prava.