Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Odvjetnik Kristian Čarapić održao klinički inkubator


Dana 11. veljače 2021. održan je online inkubator uz sudjelovanje odvjetnika Kristiana Čarapića. Na inkubatoru je odvjetnik prezentirao slučaj iz prakse vezan uz ništetnost oporuke na način da je izložio stadije sudskog postupka i glavne materijalne i procesnopravne probleme vezane uz predmetni postupak. S obzirom da je na strani tužitelja bio strani državljanin objašnjen je i pojam aktorske kaucije. Predavanje je bilo aktualno i izazvalo je veliki interes studenata te je nastavljeno živopisnom raspravom o aktualnostima u građanskom, ali i kaznenom postupku, organizaciji pravosuđa, duljini trajanja sudskih postupaka, ulozi suca i stranaka u sudskom postupku, ali i pravosudnom ispitu te važnosti stjecanja praktičnih znanja kroz formalno obrazovanje (work based lerning). 

Poseban naglasak stavljen je na primanje stranaka i odnos odvjetnika i stranke. 

Studenti su iskazali zadovoljstvo učenjem kroz konkretne primjere uz sudjelovanje stručnjaka iz prakse te izrazili želju za sudjelovanjem u sličnim aktivnostima u okviru projekta. 

Od strane asistenta Josipa Dešića studentima su najavljene daljnje aktivnosti u projektu Praxis Iuris kao i skoro osnivanje Pravne klinike – Centra za pružanje besplatne primarne pravne pomoći.