Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Odvjetnik Kristian Čarapić održao klinički inkubator


Dana 11. veljače 2021. održan je online inkubator uz sudjelovanje odvjetnika Kristiana Čarapića. Na inkubatoru je odvjetnik prezentirao slučaj iz prakse vezan uz ništetnost oporuke na način da je izložio stadije sudskog postupka i glavne materijalne i procesnopravne probleme vezane uz predmetni postupak. S obzirom da je na strani tužitelja bio strani državljanin objašnjen je i pojam aktorske kaucije. Predavanje je bilo aktualno i izazvalo je veliki interes studenata te je nastavljeno živopisnom raspravom o aktualnostima u građanskom, ali i kaznenom postupku, organizaciji pravosuđa, duljini trajanja sudskih postupaka, ulozi suca i stranaka u sudskom postupku, ali i pravosudnom ispitu te važnosti stjecanja praktičnih znanja kroz formalno obrazovanje (work based lerning). 

Poseban naglasak stavljen je na primanje stranaka i odnos odvjetnika i stranke. 

Studenti su iskazali zadovoljstvo učenjem kroz konkretne primjere uz sudjelovanje stručnjaka iz prakse te izrazili želju za sudjelovanjem u sličnim aktivnostima u okviru projekta. 

Od strane asistenta Josipa Dešića studentima su najavljene daljnje aktivnosti u projektu Praxis Iuris kao i skoro osnivanje Pravne klinike – Centra za pružanje besplatne primarne pravne pomoći.

Projektna aktivnost „Klinički inkubator“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka –  odvjetnika/sudaca i drugih stručnjaka iz prakse te akademskih mentora – nastavnika Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi kliničkog inkubatora. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata za sudjelovanje u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci kao i za uključivanje u druge oblike izvođenja stručne prakse. Kroz klinički inkubator simulira se situacija neposrednog kontakta studenata sa strankom. Zbog toga je ključan naglasak aktivnosti na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući konkretan slučaj iz svog profesionalnog područja djelovanja i pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da rješavajući praktični problem te argumentirajući pravno mišljenje u kontroliranim uvjetima primjene određeni pravni institut na zadano činjenično stanje (problem stranke). Studenti tako stječu praktične vještine specifične za pravnu struku (glede primanja stranaka, uspostavljanja komunikacije sa strankom, usmjerenog vođenja razgovora sa strankom, postavljanja pitanja i utvrđivanja činjenica i spoznaje pravnog problema koji proizlazi iz činjeničnog stanja kako ga je stranka iznijela), čime se na inovativan način unaprjeđuje praktična komponenta obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci.