Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Odvjetnik Vatroslav Abramović održao klinički inkubator


Uz sudjelovanje predsjednika Riječkog odvjetničkog zbora, odvjetnika Vatroslava Abramovića održan je 24. svibnja 2022. godine poučan i nadasve interesantan klinički inkubator s tematikom brisovne tužbe. Studenti su kroz konkretne slučajeve iz odvjetnikove prakse  bili u prilici svoja ranije stečena teorijska znanja o brisovnoj tužbi osnažili praktičnim znanjima i vještinama vezano uz niz relevantnih pitanja kao što su:  aktivna i pasivna legitimacija, rok za podnošenje brisovne tužbe, nužni sadržaj brisovne tužbe i njezini prilozi, tužbeni zahtjev (petit), mjesno i stvarno nadležan sud za postupanje po brisovnoj tužbi, sadržaj presude kojom se usvaja zahtjev iz brisovne tužbe te provedba presude u zemljišnoj knjizi.

Istovremeno je repozitorij Pravne klinike obogaćen nizom pismena koji će studentima biti od velike vrijednosti u njihovom daljnjem radu u Pravnoj klinici.

Projektna aktivnost „Klinički inkubator“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka –  odvjetnika/sudaca i drugih stručnjaka iz prakse te akademskih mentora – nastavnika Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi kliničkog inkubatora. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata za sudjelovanje u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci kao i za uključivanje u druge oblike izvođenja stručne prakse. Kroz klinički inkubator simulira se situacija neposrednog kontakta studenata sa strankom. Zbog toga je ključan naglasak aktivnosti na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući konkretan slučaj iz svog profesionalnog područja djelovanja i pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da rješavajući praktični problem te argumentirajući pravno mišljenje u kontroliranim uvjetima primjene određeni pravni institut na zadano činjenično stanje (problem stranke). Studenti tako stječu praktične vještine specifične za pravnu struku (glede primanja stranaka, uspostavljanja komunikacije sa strankom, usmjerenog vođenja razgovora sa strankom, postavljanja pitanja i utvrđivanja činjenica i spoznaje pravnog problema koji proizlazi iz činjeničnog stanja kako ga je stranka iznijela), čime se na inovativan način unaprjeđuje praktična komponenta obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci.