Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Orijentacijski dan stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci


U okviru projekta Praxis Iuris na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je 9. lipnja 2022. Orijentacijski dan stručne prakse. Riječ je o aktivnosti usmjerenoj na interakciju studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući iskustva iz svojih specifičnih profesionalnih područja djelovanja te pružajući jedinstveno ekspertno praktično znanje i iskustvo, zajedno s akademskim mentorima, na nov način doprinose unaprjeđenju praktične komponente obveznih i izbornih kolegija na Pravnom fakultetu u Rijeci. Naravno, s ciljem pružanja institucionalne podrške studentima za obavljanje stručne prakse u okviru Pravne klinike i drugih oblika stručne prakse.

Orijentacijski dan stručne prakse započeo je već u 12,00 sati prvom u nizu vježbaonica održanoj uz suradnju javne bilježnice Amire Predovan, predsjednice Javnobilježničkog zbora Primorsko-goranske i Ličko-Senjske županije.

Na centralnom panelu koji je započeo u 14,00 sati pod vodstvom Dekanice Pravnog Fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Vesne Crnić Grotić i moderiranje članice projekta izv. prof. dr. sc. Adrijane Martinović, analizirane su specifičnosti i izazovi pravne profesije u praksi.

Studenti, koji su se Orijentacijskom danu stručne prakse odazvali u velikom broju, bili su u prilici upoznati praktična iskustva uglednih stručnjaka: dr. sc. Snježane Bagić, sutkinje i zamjenice Predsjednika Ustavnog suda; Nataše Đurović, mag. iur., zamjenice ravnateljice USKOK-a; javne bilježnice Amire Predovan, mag. iur., predsjednice Javnobilježničkog zbora Primorsko-goranske i Ličko-Senjske županije; doc. dr. sc. Zorana Pičuljana, povjerenika za informiranje Republike Hrvatske; Ante Galića, mag. iur., suca Visokog upravnog suda i Zorana Vukića, mag. iur., odvjetnika i dopredsjednika Hrvatske odvjetničke komore.

Panel je započeo uvodnom riječi dekanice, zatim se obratio dr. sc. Vlado Skorup, predsjednik Županijskog suda u Rijeci, kojemu zahvaljujemo na doprinosu našem panelu.

Slijedila je dinamična i iznimno vrijedna prezentacija najboljih praktičnih iskustava. Naši su studenti imali povlasticu čuti, kako dragocjena praktična iskustva iz struke, tako i niz osobnih opažanja uglednih kolega što je dijalog na panelu učinilo posebno vrijednim i dalo mu iznimnu prijemčivost.

Ergo, ima li boljeg puta ka usvajanju kompetencija potrebnih za obavljanje poslova pravnika i osposobljavanja za obavljanje različitih pravnih poslova, negoli svjedočiti iskustvima najboljih? Jer ugledne kolege koje smo imali zadovoljstvo ugostiti nositelji su i obavljaju niz različitih poslova, od pravosudnih funkcija u sudskim tijelima, državnom odvjetništvu – USKOK-u, u upravnim tijelima, do samostalnog obavljanja odvjetničke i javnobilježničke službe.   

U nastavku, našim je studentima daljnje stjecanje praktičnih vještina i kompetencija omogućeno kroz tzv. vježbaonice. Kolege stručnjaci, uz akademske mentore, u „svojim“ su vježbaonicama studentima približili regulatorne okvire profesije i poslova na kojima rade u praksi te analizirali s njima iskustva stečena obavljanjem pojedine profesije. Kroz pripremljene materijale približen je studentima regulatorni/zakonodavni okvir određene pravne profesije, analizirane su odredbe odgovarajućih propisa ključnih za obavljanje određenih poslova te studentima objašnjeni uvjeti koje treba ispuniti za obavljanje određenog posla. Angažman studenata, od kojih je velik broj blizu završetku studija i koje je itekako zanimalo kako nastaviti tranziciju u svijet rada, bio je jako velik. No, i studentima koji su „na pola“ svog studentskog puta, ponuđene su ključne spoznaje o osnovnim kompetencijama za samostalno obavljanje poslova pravnika (pravosudnih funkcija u sudskim tijelima, državnom odvjetništvu/tijelima kaznenog progona, upravnim tijelima, odvjetničkoj i javnobilježničkoj službi, i sl.).

dr. sc. Snježana Bagić, sutkinja i zamjenica Predsjednika Ustavnog suda

Nataša Đurović, mag. iur., zamjenica Ravnateljice USKOK-a

doc. dr. sc. Zoran Pičuljan, Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Ante Galić, mag. iur., sudac Visokog upravnog suda

Zoran Vukić, mag. iur., odvjetnik i  dopredsjednik Hrvatske odvjetničke komore

Treba li reći da smo jedva uspjeli „natjerati“ studente da završe s vježbaonicama kako bi sudjelovali u zadnjem, ali jednako vrijednom događanju našeg Orijentacijskog dana stručne prakse?

U aktivnosti koja je pomalo nalik onoj koju pod nazivom „Streetlaw Society“ s uspjehom provode studenti kliničari na pravnoj klinici na King’s Collegeu u Londonu, no, po svemu izvorno oblikovanoj od strane naših studenta kliničara uključenih u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć, analiziran je institut ugovora o radu s naglaskom i apostrofiranjem svega onog od značaja za studente kao ugovorne strane u toj vrsti ugovora.

S velikim zadovoljstvom slušali smo argumentirana i izvrsno pripremljena izlaganja studenata i studentica: Valentine Bašić (studentice kliničarke), Paule Kos (studentice kliničarke), Tea Kržanić (studenta kliničara), Doriana Superine (studenta kliničara) te naših studenata administratora Eve Ružić i Tonija Pelić. Drage mlade kolege, velike čestitke!

Orijentacijski dan stručne prakse projektna je aktivnost organizirana u elementu provedbe stručne prakse, s ciljem pružanja institucionalne podrške studentima u odabiru njihovog profesionalnog puta po završetku Integriranog studija Prava. U okviru ove inovativne aktivnosti, studenti stječu praktični uvid u mnogobrojne i raznolike poslove prema kojima im put otvara diploma Pravnog fakulteta. Uz panel raspravu s vanjskim stručnjacima o njihovim osobnim iskustvima glede odabira i rada u određenom zanimanju u području prava, studenti na vježbaonicama s vanjskim stručnjacima i akademskim mentorima stječu praktične spoznaje o regulatornom/zakonskom okviru rada u određenom području pravne struke te prednostima i izazovima pojedinih pravnih zanimanja. Usvojene kompetencije i vještine u okviru Orijentacijskog dana stručne prakse studentima će pomoći pri izboru njihovog budućeg zanimanja.