Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Orijentacijski dan stručne prakse

Pravni fakultet u Rijeci
9. lipnja 2022. u 14,00 sati

Na Pravnom fakultetu u Rijeci u okviru projekta Praxis Iuris, dana 9. lipnja 2022. godine s početkom u 14,00 sati održat će se Orijentacijski dan stručne prakse kao aktivnost usmjerena na pružanje institucionalne podrške studentima za obavljanje stručne prakse u okviru pravne klinike i drugih oblika stručne prakse, a uz sudjelovanje uglednih vanjskih stručnjaka – predstavnika  Ustavnog suda Republike Hrvatske, USKOK-a, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Hrvatske odvjetničke komore te Hrvatske javnobilježničke komore.

Orijentacijski dan stručne prakse započeti će panelom na kojem će se analizirati specifičnosti i izazovi pravne profesije u praksi. Potom će stručnjaci iz navedenih institucija, uz akademske mentore, sudjelovanjem u vježbaonicama (6 paralelnih vježbaonica) približiti studentima regulatorni okvir svoje profesije te praktična iskustva stečena obavljanjem iste.

Na kraju, studenti kliničari uključeni u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć analizirati će institut studentskog ugovora o radu.