Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Osijeku „OSIJEK PRO BONO“


Dana 30. rujna i 1. listopada 2021. troje nastavnika – članova projektnog tima te devetero studenata kliničara boravili su u dvodnevnom posjetu Pravnom fakultetu Osijek i Pravnoj klinici „OSIJEK PRO BONO“. Voditelj Pravne klinike „OSIJEK PRO BONO“ i studenti kliničari naglasili su važnost Pravne klinike u stručnom obrazovanju studenata prava te su ih upoznali s načinom rada u Pravnoj klinici, načinom zaprimanja predmeta i rada u kliničkim grupama te informatičkim sustavom za vođenje predmeta. Sastanku su prisustvovali i drugi studenti Pravne klinike u Rijeci putem online prijenosa.

Sljedećega dana nastavnike i studente Pravnog fakulteta u Rijeci primio je i dekan Pravnog fakulteta u Osijeku izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević. Studenti su upoznati s radom fakultetske knjižnice gdje studenti kliničari imaju mogućnost pretraživanja stručne literature. Prilikom posjeta nastavnicima i studentima Pravnog fakulteta u Rijeci predstavljene su i druge pravne klinike koje djeluju u okviru Pravnog fakulteta u Osijeku, Pravno – ekonomska klinika te Zelena klinika. Na kraju posjeta izražena je obostrana želja za daljnjom suradnjom.