Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Poziv studentima da se uključe u rad Centra i sastanak sa studentima kliničarima

Pravni fakultet u Rijeci
Početak rujna 2022.

Pozivaju se studenti Pravnog fakulteta da se uključe u rad Pravne klinike – Centra za besplatnu pravnu pomoć putem prijavnice na https://praxisiuris.eu/kontakt/ ili na mail Tamara Dopuđ tdopud@pravri.uniri.hr i tako postanu dio zajednice studenata kliničara.

Obavještavaju se svi studenti kliničari da će početkom rujna (u prvom tjednu) članovi projektnog tima Praxis Iuris održati sastanak sa svim studentima kliničarima kojom prilikom će se izabrati novi studenti mentori u akademskoj godini 2022/2023 i studenti administratori, budući da je naša studentica administratorica u međuvremenu diplomirala. Velike čestitke!