Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Poziv studentima za sudjelovanje u radu Pravne klinike

Pravni fakultet Rijeka

Poštovani i dragi studenti Pravnog fakulteta u Rijeci,

            Ovim putem vas pozivamo da iskažete svoj interes za sudjelovanjem u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Rijeci. Rad u Pravnoj klinici jedinstvena je prilika da kroz neposredan rad sa korisnicima primijenite stečeno znanje na konkretnim predmetima. 

            Pravna klinika osnovana je 9. ožujka 2021. u okviru projekta “Praxis iuris” kroz koji studenti mogu proširiti svoje praktično iskustvo kroz rad s mnogim stručnjacima iz prakse, posebice sucima Vrhovnog suda RH i odvjetnicima. 

            Predmeti na kojima rade studenti u Pravnoj klinici vrlo su interesantni, od diskriminacijskih sporova, liječničke pogreške, dokazivanja prepostavki za postojanje istospolne zajednice, neovlaštenog snimanja, obiteljskopravnih sporova, oduzimanje nekretnine radi izgradnje javnih cesta, ovršnih sporova i sl.

            Studenti su u svom radu autonomni, unutar grupa se zaprimaju stranke, rješavaju pravna pitanja, ali studenti uvijek imaju pomoć starijih kolega te stručnih mentora ili nastavnika fakulteta.

            Studenti u Pravnoj klinici podijeljeni su na studente mentore – studente starijih godina koji pomažu mlađim kolegama u rješavanju predmeta, studente administratore koji organiziraju rad unutar Pravne klinike te studente kliničare.

            Za rad u Pravnoj klinici pribavljena je brojna stručna i znanstvena literatura, a kako bi se olakšao rad na predmetima izrađena je e-Klinika, elektronička baza korisnika i predmeta sa primjerima odluka. Jednako tako izrađen je i Priručnik za rad u Pravnoj klinici.

            Rad u Pravnoj klinici prilika je studentima da se već tijekom fakultetskog obrazovanja pripreme za svijet rada i steknu neprocjenjivo iskustvo. Kao takva, Pravna Klinika je prepoznata i od strane mnogih poslodavaca. Pravna klinika surađuje s mnogim udrugama civilnog društva i jedan od njezinih ciljeva je povezati studente i poslodavce.

            Imajući u vidu brojna pozitivna iskustva studenata u dosadašnjem radu Klinike, pozivamo vas da putem e-mail adrese praxisiuris@pravri.hr iskažete svoj interes za sudjelovanjem u radu Pravne klinike.

            Veselimo se našem susretu u Pravnoj klinici,

                                                                                          Voditeljica Pravne klinike,

                                                                                      Izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić