Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Treći praktikum aktualnih pitanja iz prakse

MS Teams
4. veljače 2021.

Prvi ovogodišnji praktikum aktualnih pitanja iz prakse održat će se pod vodstvom suca Dragana Katića, a studenti će imati priliku čuti aktualnosti iz prakse koje g. Katić, sudac Građanskog odjela Vrhovnog suda RH svakodnevno susreće u svome radu.