Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Praktikum aktualnih pitanja iz prakse na temu naknade štete

Pravni fakultet u Rijeci (online: MS Teams)
26. studenog 2020. u 11,00 sati

U četvrtak, 26. studenog 2020. s početkom u 11 sati održat će se Praktikum aktualnih pitanja iz prakse za studente viših godina studija, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranka Juga, suca Građanskog odjela Vrhovnog suda RH. Tema nadolazećeg praktikuma je naknada štete s posebni osvrtom na sudsku praksu. Praktikum će se održati online putem platforme MS Teams.