Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Praktikum aktualnih pitanja iz prakse, za studente Pravnog fakulteta u Rijeci

MS Teams
11. ožujka 2021.g. u 9:00 sati

Četvrti praktikum aktualnih pitanja iz prakse pod mentorstvom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, g. Đure Sesse, mag.iur., održat će se 11. ožujka 2021.g. s početkom u 9,00 sati.

Praktikum aktualnih pitanja iz prakse specifičan je vid stručne prakse koji studenti Pravnog fakulteta u Rijeci pohađaju u sklopu projekta Praxis Iuris, a uz vodstvo i mentorstvo priznatih i uglednih stručnjaka u području pravne struke. Prijave na praktikum su otvorene za sve studente Pravnog fakulteta u Rijeci.

Poziv donosimo u prilogu.