Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Praktikum aktualnih pitanja iz prakse

Pravni fakultet u Rijeci
30. rujna 2020. u 10,00 sati

U sklopu projekta PRAXIS IURIS – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci, dana 30. rujna 2020.g. u 10 sati održat će se Praktikum aktualnih pitanja iz prakse putem platforme MS Teams.

Praktikum će voditi sudac Damir Kontrec, mag.iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Na praktikumu, raspravit će se aktualna pitanja iz prakse.

Studenti se mogu prijaviti za sudjelovanje na online praktikumu putem e-mail adrese plezaja@pravri.hr.