Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Praktikum iz područja stečajnog prava pod mentorstvom mr. sc. Igora Periše

Pravni fakultet Rijeka (online: MS teams)
19. svibnja 2021. u 14,00 sati

Praktikum aktualnih pitanja iz prakse iz područja stečajnog prava održat će mr. sc. Igor Periša, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, dana 19. svibnja 2021. godine u 14 sati.

Studenti mogu poslati prijave na plezaja@pravri.hr. Praktikum se održava putem platforme MS Teams i poveznice koju će prijavljeni studenti primiti putem e-maila.