Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć


Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć pruža usluge primarne pravne pomoći građanima,

na tel: 099 530 6250,

srijedom od 12 do 15 sati.