Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Pravna klinika Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć

Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć osigurava pružanje besplatne primarne pravne pomoći u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći te internih akata Pravnog fakulteta u Rijeci.

Besplatna pravna pomoć se pruža osobito u području zaštite temeljnih ljudskih prava, zabrane diskriminacije, radnog i socijalnog prava, građanskog i građanskog procesnog te ovršnog prava, upravnog i upravnog procesnog prava, obiteljskog prava te imovinsko-pravnih odnosa.

Korisnik besplatne primarne pravne pomoći može biti:

 1. hrvatski državljanin
 2. dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 3. stranac na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranac na stalnom boravku
 4. stranac pod privremenom zaštitom
 5. stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku
 6. tražitelj azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:

 1. ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
 2. ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 3. ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
 4. ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva

Da bi korisnik ostvario pravo na pružanje besplatne primarne pravne pomoći, svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti ispunjeni.

Besplatna primarna pravna pomoć obuhvaća:

 1. opću pravnu informaciju
 2. pravni savjet
 3. sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 4. zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 5. pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora

Besplatnu primarnu pravnu pomoć korisnicima pružaju studenti Pravnog fakulteta u Rijeci pod nadzorom nastavnika.

Građani koji imaju potrebu za besplatnom primarnom pravnom pomoći mogu svaku srijedu, u vremenskom razdoblju od 12,00 do 15,00 sati, isključivo telefonskim putem na broj 099 530 6250, kontaktirati pružatelje besplatne primarne pravne pomoći te s njima dogovoriti daljnje korake u postupku pružanja takve pomoći.