Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Održan VI. Praktikum aktualnih pitanja iz prakse uz sudjelovanje dr. sc. Gorana Selaneca, suca Ustavnog suda Republike Hrvatske


Dr. sc. Goran Selanec, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, jučer je održao izvrsno posjećen praktikum aktualnih pitanja iz prakse iz područja svoje profesionalne ekspertize – ustavnog prava. Praktikum se održao online, putem platforme MS Teams. Na praktikumu je sudac kroz interaktivni rad sa studentima iscrpno obradio temu pravnih učinka ustavnih jamstava.

Studenti prve godine studija koji su iskazali veliki interes za sudjelovanje u praktikumu i za koje vjerujemo da će im ovo, prvo od praktičnih iskustava koje su stekli kroz ovaj oblik stručne prakse, itekako koristiti ubuduće kada će se uključiti i u druge oblike stručne prakse na Fakultetu kao i njihove starije kolege, izvrsno su se snašli u ulozi ustavnih sudaca, a pred njih je dr. sc. Selanec postavio više praktičnih primjera pokazujući značaj Ustava i ustavnih odredbi u odlučivanju nižih tijela (izvršne) vlasti. Na taj su način, kroz primjenu propisa na konkretne ustavnopravne slučajeve, studenti mogli osnažiti svoje praktične vještine, ali i analizirati posebnosti ustavnopravnih instituta te argumentirano iznositi pravna gledišta primjenjiva na konkretne ustavnopravne situacije povodom i u vezi sa specifičnom materijom pravnih učinaka ustavnih jamstava.

Projektna aktivnost „Praktikum aktualnih pitanja iz prakse“ odvija se uz sudjelovanje vanjskih stručnjaka – sudaca najviših sudova, državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika, pravnika u gospodarstvu i sl. Cilj je ove projektne aktivnosti stjecanje i osnaživanje praktičnih vještina studenata, koji će tijekom studija sudjelovati u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć Pravnog fakulteta u Rijeci ili biti uključeni u druge oblike izvođenja stručne prakse (klinički predmeti, Pravno istraživanje te Stručna praksa). Pri tome je ključan naglasak na interakciji studenata s vanjskim stručnjacima, koji donoseći i predstavljajući specifične primjere iz svog profesionalnog područja djelovanja te pružajući svoje jedinstveno ekspertno znanje potiču studente da prepoznaju određene pravne odnose u životnim situacijama, analiziraju posebnosti određenih pravnih instituta te argumentirano iznose pravna gledišta primjenjiva na konkretnu situaciju. Ovakav način stjecanja praktičnih vještina te unapređenja praktične komponente obveznih kolegija specifičan je za pravnu struku, a za studente Pravnog fakulteta u Rijeci predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje stručnih i praktičnih znanja i vještina tijekom studija. Uz suce i studente, na praktikumima sudjeluju i akademski mentori – nastavnici Pravnog fakulteta u Rijeci, ovisno o temi praktikuma.