Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Predstavljanje rezultata projekta


Dana 30. ožujka 2023. godine održano je na Pravnom fakultetu u Rijeci javno predstavljanje ostvarenih rezultata Projekta „PRAXIS IURIS – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci,“ UP.03.1.1.04.0011, koji je proveden u periodu od 9. ožujka 2020. da 9. ožujka 2023. na Pravnom fakultetu u Rijeci. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz Fondova Europske Unije (Europski socijalni fond, Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u cjelokupnom iznosu).

Nakon uvodnog obraćanja Dekanice Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Vesne Crnić Grotić koja je istaknula važnost i značaj Projekta za Pravni fakultet u Rijeci te naglasila kako je u cijelosti ostvarena svrha i ciljevi Projekta, rezultate su predstavili članovi i voditeljica projektnog tima: prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, izv. prof. dr. sc. Adrijana Martinović, izv. prof. dr. sc. Igor Martinović i doc. dr. sc. Stjepan Gadžo.

Okupljenim nastavnicima i studentima predočeno je kako su provedbom niza projektnih aktivnosti u cijelosti ostvareni svi pokazatelji te ciljevi Projekta: Uspostavljanje novog modela stručne prakse pružanjem besplatne primarne pravne pomoći te Unapređenje kvalitete i povećanjem zastupljenosti postojećih modela stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Ukupno je održano 115 pojedinačnih projektnih aktivnosti u okviru 29 različitih vrsta aktivnosti.

Provedbom projektnih aktivnosti od kojih su pojedine uvedene i prilagođene pandemijskom okruženju u cijelosti ostvarena osnovna svrha Projekta – povećanje zapošljivosti studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija Pravnog fakulteta u Rijeci omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad.

Kao osobito važno postignuće istaknuto je osnivanje Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć u kojem studenti već dvije godine obavljaju stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod nadzorom nastavnika-mentora sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. O svojim iskustvima u radu Pravne Klinike govorila je bivša studentica administratorica Eva Ružić, sada asistentica na Pravnom fakultetu u Rijeci i istaknula prednosti ovog oblika stručne prakse koja uključuje neposredni kontakt sa strankama gdje studenti primjenjujući pravne institute i propise na konkretno činjenično stanje razvijaju samostalnost i odgovornost te uče kroz rad (work-based learning) čime unaprjeđuju svoje praktične vještine i kompetencije potrebne za svijet rada. Što je bila i misija ovog Projekta koja je uspješno privedena završetku.

Nastavnicima i suradnicima diseminirana je interna publikacija s izvješćem o rezultatima projekta u elektroničkom obliku.

Pravni fakultet u Rijeci ostaje predan svim ostvarenim ciljevima i ubuduće, u post-projektnom razdoblju učinit će sve potrebno na njihovu održivu razvoju.