Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Priručnik za studente kao novi alat u pružanju pravne pomoći


Priručnik za studente dostupan je od danas kao sveobuhvatno štivo u pružanju besplatne primarne pravne pomoći, a studenti Pravnog fakulteta u Rijeci time su bogatiji za pregledni i priručni svezak sa savjetima, preporukama i pravnim izvorima koji su u slučaju pružanja primarne pravne pomoći iznimno korisni i nužni.

Praktične upute za rad sa strankama te prikaz ustroja Pravne klinike svim studentima u ovom obliku stručne prakse omogućavaju upoznavanje i pripremu za vrijedna praktična znanja i vještine koje će tim putem stjecati te predstavljaju vrijedan putokaz u njihovom radu.

Priručnik je dostupan u Službi za stručnu praksu Pravnog fakulteta u Rijeci.