Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Pružanje pravne pomoći u Udruzi Depaul


Dana 13. listopada 2022. studentice kliničarke Paula Bratović, Elizabet Radovan i Paula Kos u prostorijama Udruge Depaul u Rijeci održale su sastanak sa strankom – korisnikom usluga Udruge Depaul, a radi pružanja besplatne primarne pravne pomoći. Pravna pomoć vezana je uz područje ugovornih odnosa. 

Rad Udruge Depaul, koja kroz Kuću utočišta djeluje i u Gradu Rijeci, usmjeren je na beskućnike i osobe koje su u riziku od beskućništva, kao i na druge marginalizirane i socijalno isključene skupine osoba. Depaul Hrvatska je dio međunarodne Skupine Depaul, koju čine karitativne organizacije diljem svijeta. Utemeljiteljice Udruge Depaul Hrvatska su Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog.

Važno je napomenuti da su Pravni fakultet u Rijeci i Udruga Depaul sklopili ugovor o međusobnoj suradnji, radi povezivanja znanosti i prakse i integriranog rješavanja praktično-teorijskih pitanja korisnika Udruge Depaul.

Studentice su upoznale korisnika s načinom rada Pravne klinike te su pribavile potrebne informacije o korisnikovom slučaju, potrebnu dokumentaciju. Korisnik će biti kontaktiran čim klinička grupa izradi pravno mišljenje i odobri ga akademski ili stručni  mentor.