Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Interpersonalne kompetencije

Radionica interpersonalnih kompetencija za studente


U svibnju, točnije od 10. do 14. svibnja 2021. godine, studenti Pravnog fakulteta sudjelovali su na posljednjoj u nizu radionica usavršavanja interpersonalnih kompetencija koja se održava u okviru projekta Praxis Iuris.

Voditelji Alen Marot i Asja Lajtman vodili su studente kroz intenzivni rad osvješćivanja i razvoja interpersonalnih vještina koristeći dostupnosti tehnologije i razvijajući njihov senzibilitet za važan dio društvenih odnosa posebice u dijelu suradnje sa kolegama, simuliranog rada sa strankama i jačanja kapaciteta svakog pojedinog sudionika i specifičnosti odnosa u kojem se nalaze.

Najesen očekujemo novi ciklus radionica za daljnje sudionike, a dosadašnji sudionici imat će priliku sudjelovati u radionici mentorskih vještina koje su, kao nadogradnja usavršavanja, odnosno drugi stupanj ciklusa radionica, na rasporedu u lipnju.