Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionica “Od pravnog istraživanja do sudske odluke”

Pravni fakultet u Rijeci
27. svibnja 2022. u 11,30 sati

U okviru projekta Praxis Iuris organizira se radionica za studente koji su upisali kolegij „Pravno istraživanje“, a koja će se održati 27. svibnja 2022. godine s početkom u 11.30 sati. Cilj je radionice studentima pružiti potporu u pretraživanju i razumijevanju sudske prakse na koju se oslanjaju u izradi diplomskih radova. Praktična znanja koja će steći na ovoj interaktivnoj radionici osnažiti će im dubinsko razumijevanje sudskih odluka i procesa sudačke prosudbe, od istraživanja pravnih i drugih izvora, preko pravne argumentacije, do same tehnike izrade sudskih odluka. Naglasak je na ciljanom pristupu potrebama studenata koji izrađuju diplomski rad i rješavanju najčešćih dvojbi i problema s kojima se susreću u pravnom istraživanju (istraživanje, pristup i odabir odgovarajućih izvora; razumijevanje i analiza sudskih presuda; izvođenje argumentiranih zaključaka, itd.).   

Radionica je podijeljena u dva dijela:

I. dio: U potrazi za prav(n)om informacijom – Dr. sc. Dejana Golenko

– praktična sinteza znanja o načinima korištenja, vrednovanja i pretraživanja relevantnih informacijskih izvora u području prava. Stečena znanja i kompetencije omogućila bi viši stupanj stručne osposobljenosti i razvijanje dodatnih profesionalnih vještina, osobito praktične naravi, koje će im pomoći u ispunjavanju mnogobrojnih zahtjeva (budućeg) radnog mjesta.

II. dio: Građanski modul – uz sudjelovanje predsjednika i suca Općinskog suda u Pazinu, kolege mr. sc. Emanuela Radolovića-

Kazneni modul – uz sudjelovanje sutkinje Županijskog suda u Rijeci, Damire Delost

gdje će studenti kroz rad u kliničkim grupama sa vanjskim stručnjacima – sucima općinskih i županijskih sudova razložiti pravno gledište u sudskoj odluci kroz građanskopravni / kaznenopravni predmet. Ovakav način rada studentima daje neposredni pristup i uvid u odvijanje procesa sudačke prosudbe u razvoju pravne argumentacije i tumačenja te njihovo oblikovanje u konkretnu odluku kroz zadane tehnike i parametre izrade sudske odluke.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo zainteresirane studente da se prijave za sudjelovanje na e-mail tdopud@pravri.uniri.hr