Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionica “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta”


U petak, 25. ožujka 2022. održana je radionica “Od pravnog istraživanja do upravnosudske odluke/upravnog akta”. U prvom dijelu radionice studente je dr. sc. Dejana Golenko upoznala s načinima korištenja, vrednovanja i pretraživanja relevantnih informacijskih izvora u području prava. U drugom dijelu radionice je jedna grupa studenata uz pomoć doc. dr. sc. Alena Rajka, suca Upravnog suda u Rijeci analizirala presudu iz područja upravnog prava, dok je druga grupa studenata imala priliku uz pomoć službenika javnopravnog tijela, gosp. Roberta Ureka, analizirati postupak donošenja upravnog akta na primjeru konkretnog upravnog predmeta.