Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Specijalizirana radionica stručne prakse

Pravni fakultet u Rijeci
26. listopada 2022. u 10,00 sati

U srijedu, 26. listopada 2022., za studente Integriranog studija prava održat će se jedna specijalizirana radionica stručne prakse u Dvorani I s početkom u 10,00 sati.

Najprije će studentima članovi projektnog tima „Praxis Iuris“ izv. prof. dr. sc. Loris Belanić te asistenti Josip Dešić i Iva Parenta predstaviti dosadašnje aktivnosti i iskustva u radu Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć koja je ušla u svoj četvrti semestar djelovanja. Studentima će se prikazati ustroj i organizacija Pravne klinike, način primanja stranaka, pristup rješavanju predmeta te osnovno o općim pravnim informacijama i pravim mišljenjima koje korisnicima daju studenti kliničari pod nadzorom akademski mentora.

Posebno će biti riječ o tzv. terenskim klinikama koje su već po treći put uspješno održane u Pazinu, u Udruzi umirovljenika Pazinštine, kada su naši studenti kliničari boravili u Pazinu (između ostalog i na Općinskom sudu u Pazinu). Naš gost, Damir Črnja, predsjednik Udruge koji je svoj radni vijek proveo radeći na mjestu pravnika u pravnoj osobi, studentima će na radionici nastojati prenijeti svoje bogato profesionalno iskustvo, odnosno upoznati ih sa svojim dragocjenim praktičnim iskustvima iz struke, ali i osobnim zapažanjima vezanim uz pravnu struku. Naglasak će biti na iskustvima koja kolega Črnja ima upravo u radu u Udruzi koja pomaže u rješavanju brojnih problema s kojima je suočena jedna osjetljiva skupina naših građana.

Mediji dnevno izvještavaju o problemima s kojima se ova ranjiva skupina građana suočava, a potreba sustavnije zaštite umirovljenika i osoba starije životne dobi prepoznata je i od strane pučke pravobraniteljice mr. sc. Tene Šimonović Einwalter koja (referirajući se na to da su starije osobe često su izložene zlouporabi ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju) kaže:

„Zato je kroz Zakon o obveznim odnosima potrebno uvesti obvezu prethodnog savjetovanja i primatelja i davatelja uzdržavanja, o učincima i dosezima takvih ugovora, te osnovati registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.”

Bit će vrlo zanimljivo „iz prve ruke“ od kolege Črnje saznati više o ovim iskustvima i mogućnosti njihova prevladavanja u budućnosti.

Radujemo se dolasku naših „starih“ i BUDUĆIH KLINIČARA!