Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionica stručne prakse za studente Preddiplomskog stručnog studija Upravnog studija

MS Teams
11. ožujka 2021.g. u 16:30 sati

Pravni fakultet u Rijeci u sklopu projekta Praxis Iuris organizira radionicu stručne prakse za studente Preddiplomskog stručnog studija Upravnog studija koja će se održati online putem MS Teams u četvrtak, 11. ožujka 2021.g. u 16:30 sati.

Na radionici studenti će saznati sve potrebne informacije o stručnoj praksi u okviru svojeg studija uz vodstvo doc. dr. sc. Vanje Smokvine, prodekana za stručni studij te dr. sc. Marize Menger, poslijedoktorandice i članice projektnog tima Praxis Iuris.

Poveznica za radionicu studentima će biti dostupna putem platforme Merlin.