Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionica stručne prakse

Pravni fakultet Rijeka (online: MS Teams)
2. ožujka 2022. u 11,30 sati

Dana 2. ožujka 2022. godine u 11:30 sati, u sklopu projekta Praxis Iuris, organizira se radionica stručne prakse na kojoj će se studentima predstaviti rad Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć – Pravne klinike, rad Službe za stručnu praksu te drugi oblici stručne prakse koji se trenutno pružaju na Fakultetu u sklopu projekta.

Na online sastanku će voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, članica projekta dr. sc. Mariza Menger te stručna suradnica za koordinaciju i pružanje potpore studentima Tamara Dopuđ, dipl. iur. studentima predstaviti koje im se pružaju za stjecanje praktičnih znanja i vještina.

Sastanku se studenti mogu pridružiti putem poveznice na MS Teams.

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti putem e-pošte na tdopud@pravri.uniri.hr ili jelena@pravri.hr