Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionica u sklopu kolegija Pravno istraživanje – “Od pravnog istraživanja do sudske odluke”

Pravni fakultet u Rijeci
14. prosinca 2021. u 10,00 sati

U okviru projekta Praxis Iuris organizira se radionica za studente koji su u zimskom semestru upisali kolegij „Pravno istraživanje“, a koja će s održati 14. prosinca 2021. godine. Cilj je radionice studentima pružiti potporu u pretraživanju i razumijevanju sudske prakse na koju se oslanjaju u izradi diplomskih radova. Praktična znanja koja će steći na ovoj interaktivnoj radionici osnažiti će im dubinsko razumijevanje sudskih odluka i procesa sudačke prosudbe, od istraživanja pravnih i drugih izvora, preko pravne argumentacije, do same tehnike izrade sudskih odluka. Naglasak je na ciljanom pristupu potrebama studenata koji izrađuju diplomski rad i rješavanju najčešćih dvojbi i problema s kojima se susreću u pravnom istraživanju (istraživanje, pristup i odabir odgovarajućih izvora; razumijevanje i analiza sudskih presuda; izvođenje argumentiranih zaključaka, itd.).   

Radionica je podijeljena u dva dijela:

I. dio: U potrazi za prav(n)om informacijom – Dr. sc. Dejana Golenko

– praktična sinteza znanja o načinima korištenja, vrednovanja i pretraživanja relevantnih informacijskih izvora u području prava. Stečena znanja i kompetencije omogućila bi viši stupanj stručne osposobljenosti i razvijanje dodatnih profesionalnih vještina, osobito praktične naravi, koje će im pomoći u ispunjavanju mnogobrojnih zahtjeva (budućeg) radnog mjesta.

II. dio: Tehnika izrade i analitike sudske odluke – sutkinja Općinskog suda u Rijeci Darija Knez Grbčić, mag. iur. i sudac Županijskog suda u Rijeci mr. sc. Domagoj Vučkov, mag. iur.; koordinacija – izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.

– u ovom dijelu jedna grupa studenata će uz pomoć suca izraditi/analizirati  presudu u području kaznenog prava, a druga presudu u području građanskog prava kroz konkretne sudske odluke. Ovim se u konkretnom predmetu osnažuje pravilno i efikasno razložiti izraženo pravno gledište u sudskoj odluci. Ovakav način rada studentima daje neposredni pristup i uvid u odvijanje procesa sudačke prosudbe u razvoju pravne argumentacije i tumačenja te njihovo oblikovanje u konkretnu odluku kroz zadane tehnike i parametre izrade sudske odluke.