Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionica za upoznavanje s radom Službe za stručnu praksu

Pravni fakultet Rijeka
11. siječnja 2023.g. u 10,00 sati

Članovi projektnog tima održat će 11. siječnja 2023.g. s početkom u 10,00 sati u dvorani I radionicu za upoznavanje sa radom Službe za stručnu praksu na kojoj će se predstaviti dosadašnje projektne aktivnosti s osobitim naglaskom na rad Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć, rad Službe za stručnu praksu te drugi oblici stručne prakse koji se pružaju na Pravnom fakultetu u Rijeci u sklopu projekta.  

Kao osobito važno na ovoj radionici će biti predstavljena prezentacija studenata administratora i studenata mentora sa analizom njihovih iskustava s Pravne klinike Roma Tre University. 

Mole se zainteresirani studenti da svoju namjeru sudjelovanja na radionici iskažu putem maila tdopud@pravri.uniri.hr.