Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

INTERPERSONALNE KOMPETENCIJE

Radionica za usavršavanje interpersonalnih kompetencija studenata

Pravni fakultet u Rijeci
14. - 18. ožujka 2022. od 9,00 do 16,00 sati

U okviru projekta Praxis Iuris – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci nastavlja se s održavanjem radionica za studente.

Radionica za usavršavanje interpersonalnih kompetencija studenata održat će se u vremenu od 14. do 18. ožujka 2022. godine na Fakultetu uz organiziran ručak za polaznike.

Ovim putem napominjemo da će studenti koji sudjeluju na radionicama imati prednost u radu sa strankama u Centru za besplatnu primarnu pravnu pomoć – Pravnoj klinici.

Studenti koji budu sudjelovali na radionici oslobođeni su obveze pohađanja nastave za vrijeme trajanja radionice

Mole se zainteresirani studenti da svoju namjeru sudjelovanja na radionice iskažu popunjavanjem prijavnice koja se nalazi u prilogu ove obavijesti te istu dostave na mail tdopud@pravri.uniri.hr