Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionica za usavršavanje mentorskih kompetencija nastavnika

Pravni fakultet Rijeka (MS Teams)
25. - 27. listopada 2021.

U razdoblju od 25. – 27. listopada, u dvije grupe, održat će se online radionice  za usavršavanje mentorskih kompetencija naših nastavnika.

Radionice su zamišljene na način da se kroz praktične primjere i interakciju usavršavaju  mentorske kompetencije. Naglasak je na interaktivnoj nastavi.