Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radionice usavršavanja mentorskih kompetencija nastavnika Pravnog fakulteta u Rijeci

Zoom
16. do 18. ožujka 2021.g.

Sutra započinje radionica usavršavanja mentorskih kompetencija nastavnika u dijelu edukativnih aktivnosti projekta Praxis Iuris; 10 nastavnika sudjeluje u radionici koja traje do 18. ožujka 2021.g.

Nastavnici su se uključili u radionicu sa zanimanjem, nakon održanih radionica za usavršavanje interpersonalnih kompetencija na kojima su sudjelovalu u siječnju i veljači.