Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radni posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu


Dana 9. srpnja 2021. članovi projektnog tima izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović i Josip Dešić, mag. iur. posjetili su Pravnu kliniku Zagreb.

Voditelj Pravne klinike Zagreb prof. dr. sc. Alan Uzelac i pomoćnik voditelja Juraj Brozović, mag. iur. predstavili su ustrojstvo i djelovanje Pravne Klinike Zagreb, način rada u kliničkim grupama, statističke podatke o broju i pravnoj prirodi zaprimljenih predmeta.  Objasnili su način zaprimanja predmeta, odnos prema korisnicima, sustav nadzora akademskih mentora te rad u „Klinikariju“ – elektroničkoj bazi podataka u kojoj se detaljno pohranjuju svi podaci vezani uz pojedini predmet. Sastanku su, putem online platforme MS Teams, nazočila još tri člana projektnog tima Praxis Iuris.

Tijekom radnog sastanka naglašena je obostrana želja za daljnjom suradnjom u dijeljenju pozitivnih praksi i kliničkih iskustava.