Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Radni posjet Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Zagrebu


Dana 9. srpnja 2021. članovi projektnog tima izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, doc. dr. sc. Adrijana Martinović i Josip Dešić, mag. iur. posjetili su Pravnu kliniku Zagreb.

Voditelj Pravne klinike Zagreb prof. dr. sc. Alan Uzelac i pomoćnik voditelja Juraj Brozović, mag. iur. predstavili su ustrojstvo i djelovanje Pravne Klinike Zagreb, način rada u kliničkim grupama, statističke podatke o broju i pravnoj prirodi zaprimljenih predmeta.  Objasnili su način zaprimanja predmeta, odnos prema korisnicima, sustav nadzora akademskih mentora te rad u „Klinikariju“ – elektroničkoj bazi podataka u kojoj se detaljno pohranjuju svi podaci vezani uz pojedini predmet.

Tijekom radnog sastanka naglašena je obostrana želja za daljnjom suradnjom u dijeljenju pozitivnih praksi i kliničkih iskustava.