Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Sastanak članova projektnog tima


Dana 16. studenoga 2022. godine održan je sastanak članova projektnog tima radi dogovora oko organizacije budućih projektnih aktivnosti. Na početku sastanka predstavljeni su rezultati dosad održanih projektnih aktivnosti, a sa zadovoljstvom je utvrđeno da su uspješno održani posljednji ciklusi radionica za usavršavanje interpersonalnih i mentorskih kompetencija studenata.

Za prosinac je najavljeno održavanje dva Praktikuma aktualnih pitanja iz prakse na kojima će sudjelovati vanjski stručnjaci, prvi, već, 7. prosinca 2022. Sredinom prosinca članovi projektnog tima u okviru studijskog putovanja u Maribor boraviti će na Pravnom fakultetu u Mariboru, gdje će sudjelovati u prezentaciji kliničkih oblika nastave i stručne prakse na Pravnom fakultetu u Mariboru i Pravnom fakultetu u Rijeci s naglaskom na organizacijske aspekte i rad pravnih klinika na oba fakulteta. U isto vrijeme studenti administratori i studenti mentori Centra za besplatnu pravnu pomoć – Pravne klinike sa svojim akademskim mentoricama sudjelovati će u radionici „Law Clinic international workshop“ na Roma Tre University u Rimu.  

Nadolazeće aktivnosti uključuju i pripremu simuliranog suđenja u prosincu 2022. i siječnju 2023. kao i provedbu još dvije terenske klinike u Udruzi umirovljenika Pazinštine te, posljednjeg u nizu, Praktikuma aktualnih pitanja iz prakse. Oko navedenih projektnih aktivnosti kao i u vezi niza drugih poslova vezanih uz Projekt dogovorena su zaduženja članova projektnog tima.