Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Sastanak članova projektnog tima


Dana 20. rujna 2022. godine održan je sastanak projektnog tima radi dogovora oko organizacije budućih projektnih aktivnosti. Na početku sastanka predstavljeni su rezultati revizije predmeta besplatne primarne pravne pomoći. Najavljeno je održavanje zadnje radionice za usavršavanje mentorskih kompetencija poslodavaca te terenske klinike u Udruzi umirovljenika Pazinštine u rujnu. 

Nadolazeće aktivnosti uključuju pripremu još dvije radionice za studente, za usavršavanje interpersonalnih i mentorskih kompetencija, održavanje još jedne terenske klinike u listopadu te studijsko putovanje u Maribor koje je predviđeno u studenom.