Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Sastanak projektnog tima


Uoči odlaska naših studenata i članova projektnog tima u Split i Osijek, projektni tim se sastao radi završnih dogovora oko realizacije ovih stručnih ekskurzija te drugih aktivnosti koje su u projektu aktualne: nabava stručne literature, radionica mentorskih kompetencija, praktikum aktualnih pitanja iz prakse, klinički inkubatori i dr.

U ovoj akademskoj godini u projektnim aktivnostima sudjelovalo je preko 300 studenata, od čega je dio kontinuiranio aktivan u radu Pravne klinike.