Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci


Sastanak sa studentima mentorima


Dana 3. veljače 2021. održan je online sastanak studenata mentora s članovima projektnog tima Praxis Iuris. Na sastanku je pristustvovala i dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić. S obzirom na to da se bliži započinjanje s radom Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć, na sastanku se razgovaralo o predstojećim obvezama studenata mentora, kao i naboljim načinima za unaprjeđenje njihova rada u Pravnoj klinici.